ads


Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Xi măng CBP30


Tên Sản phẩm: Xi măng CBP30
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn
Địa chỉ : Đường Phai Vệ - Phường Đông Kinh - TP Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 870 195 - 3717 615 - Fax: (025) 3 872 957

Hình ảnh Xi măng CBP30:


Chia sẻ :
 

Top