ads


1 2 3 4 5

Giới Thiệu

Dự Án

Tin tức

Sản phẩm

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BẤM VÀO ĐÂY                                                                                               Lạng Sơn ngày 20 tháng 4 năm 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

     BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018


                                                                BẤM VÀO ĐÂY
ngày 17 tháng 4 năm 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

thông báo chốt quyền tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2018

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Thông báo chốt quyền đại hội cổ đông bất thường 2018

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

TỔNG HỢP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

      BẤM VÀO ĐÂY→ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

Top