ads


Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Thông tin chung về Vốn, Cổ phần
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4900102650  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn  cấp ngày 28/04/2006,  đăng ký thay đổi lần thứ  4  ngày12/11/2009

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ĐKNY số....../GCN-TTGDHN số.....cấp ngày.....


BẢN CÁO BẠCH ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

1.    Công ty Cổ Phần xi măng Lạng Sơn 
·            Địa chỉ:  Đường Phai Vệ - Phường Đông Kinh – TP Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn
·            Điện thoại: 0253 717615 - Fax: 0253 872957
2.    Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
Hội sở chính
·            Địa chỉ : Tầng 10. Toà A. Tháp đôi VinCom. 191 Bà Triệu. Hai Bà Trưng. Hà Nội
·            Điện thoại: 04.22200672 - Fax: 04.22200669
Chi nhánh
·            Địa chỉ: Lầu 9, Toà nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
·            Điện thoại: (84.8)38218508 – Fax: 08.38218510


PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:
·            Họ tên: Nông Trung Dũng    Chức vụ: Nhân viên kế toán.
·           Số điện thoại: 0912 518641        - Fax: 0253 87295

Dưới đây là các file tài liệu đính kèm:
Chia sẻ :
 

Top