ads


Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021 (NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2021)

 

    CÔNG TY CỔ PHẦN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

XI MĂNGHỒNG PHONG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

                                                             Lạng Sơn, ngày 05 tháng 05 năm 2021

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

 

I. Kiểm điểm, đánh giá tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn trong tình trạng sản xuất cầm chừng. Do những nguyên nhân chính sau:

- Từ đầu năm 2020 dịch bệnh Covid 19 bùng phát, Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh bao trùm toàn xã hội nên nhu cầu vật liệu xây dựng giảm mạnh. Vốn là đơn vị đã quá khó khăn nay công ty còn gặp khó khăn hơn trước, trong suốt năm 2020 công ty đã phải tinh giản sản xuất, tạm dừng nung đốt lò nung clanke, hoạt động cầm chừng suốt từ đầu năm 2020 đến nay.

- Xi măng trên toàn quốc vẫn nằm trong tình trạng cung vượt cầu, sản phẩm xi măng của các đơn vị ngoài tỉnh tràn ngập trên thị trường. Thị trường tỉnh Lạng Sơn là miền núi nhỏ hẹp nên việc tiêu thụ rất khó khăn. Sự cạnh tranh trên thị trường xi măng ngày càng gay gắt. Muốn tiêu thụ được sản phẩm cần phải áp dụng chính sách bán hàng trả chậm, do vậy thiếu vốn lưu động cho sản xuất.

- Khó khăn do thua lỗ từ nhiều năm dồn lại nên nguồn tài chính vô cùng hạn hẹp. Để đảm bảo ổn định sản xuất, từ những năm gần đây công ty phải huy động các nguồn vốn vay khác từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài công ty. Tuy nhiên đến nay nguồn vốn vay này đã bị hạn chế. Hiện nay công ty rất thiếu vốn lưu động để thực hiện tái vòng quay sản xuất.

II. Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị

1.     Về công tác tổ chức và thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 3 thành viên. Trong năm 2020 đã thực hiện đúng quy chế hoạt động và Điều lệ tổ chức của Công ty, luôn luôn nắm bắt, giải quyết kịp thời và quyết định các vấn đề quan trọng sát với yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế giúp Công ty hoạt động có hiệu quả.

2. Về công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh. 

- Nhiệm vụ sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. HĐQT đã thống nhất các phương án và yêu cầu Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt các công tác tổ chức và điều hành sản xuất. Hàng tháng, thông qua việc họp giao ban sản xuất để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm, HĐQT đều xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, giao ban giám đốc chỉ đạo điều hành một cách có hiệu quả nhất, việc triển khai thực hiện được nhất quán từ tổ đội sản xuất đến các phòng ban chuyên môn. Việc phân công được cụ thể hoá đến từng tập thể và cá nhân phụ trách trong từng lĩnh vực được giao quản lý.

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, ngày một hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng cả về chất lượng và số lượng.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm là công tác được Công ty trú trọng đặt lên hàng đầu. Các thiết bị đo lường luôn được kiểm định định kỳ. Qua đánh giá của Viện nghiên cứu tiêu chuẩn chất lượng thì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đang áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, sản phẩm xi măng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

3. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung trên cả nước bên cạnh đó là một số nguyên nhân khó khăn như đã trình bày ở phần trên, năm 2020 công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp quá nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp trong việc thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm như: Bám sát và nắm bắt tình hình thị trường, tăng cường công tác tiếp thị. Bên cạnh đó tích cực xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, các doanh nghiệp, đề ra các cơ chế chính sách phù hợp và linh hoạt để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan việc tiêu thụ sản phẩm không đạt chỉ tiêu đề ra như mong muốn. Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 45,17% kế hoạch và giảm 56,63% so với năm 2019, doanh thu đạt 56,032 tỷ đồng giảm so với năm 2019 45%.

4. Thực hiện chính sách với người lao động

- Trong năm 2020 do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa giải quyết được dứt điểm một số tồn tại từ năm trước chuyển sang Cụ thể: Khoản tiền trợ cấp thôi việc cho 64 lao động nghỉ thôi việc từ năm 2013. Số tiền còn lại là 1,26 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay Công ty vẫn đang phải chậm thanh toán lương so với kế hoạch đề ra cho người lao động. Tuy nhiên  mọi quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động vẫn được đảm bảo chế độ quy định

- Ngoài ra HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã chủ động phối họp với BCH công đoàn cơ sở kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động theo pháp luật. Thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ và cac quy chế, quy định của Công ty., Thoả ước lao động tập thể và hợp đồng đã ký kết. Luôn trú trọng trong việc giữ ổn định công việc cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ quyền lợi liên quan đến người lao động.

Trong công tác quản lý lao động: Đã rà soát, xắp xếp lại lao động ở các bộ phận sản xuất cho phù hợp với kỹ năng vận hành thiết bị công nghệ của dây chuyền sản xuất. Đối với các phòng ban chuyên môn, thực hiện cơ cấu, xắp xếp, tinh giản cho gọn nhẹ, bố trí các vị trí làm việc phù hợp với kỹ năng và chuyên môn của từng đồng chí nhằm thúc đẩy năng suất lao động và có hiệu quả đạt cao nhất.

Tóm lại: Mặc dù đã có cố gắng nỗ lực cùng tinh thần đoàn kết cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Để Công ty vững bước tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tiếp theo, toàn thể Cán bộ CNV toàn Công ty cần phải hết sức nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

5. Các mặt công tác khác

 Năm 2020 là một năm tiếp theo của chuỗi các năm nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Vì vậy dù còn để sảy ra tình trạng nộp chậm nhưng Công ty luôn luôn tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và các chế độ, chính sách, pháp luật hiện hành.

Công ty vẫn duy trì tiếp tục đồng hành cùng với UBND Huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia thực hiện đóng góp quỹ an sinh xã hội để thực hiện các hoạt động phúc lợi cho các thôn Tềnh Chè – Xã Hồng Phong, thôn An Tri – Xã Bình Trung, Thôn Pác Lùng – Xã Phú Xã. Mục đích để chi cho các hoạt động thuê đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường; công tác an sinh xã hội tại khu vực nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với các doanh nghiệp. Mức đóng góp là 200 triệu đồng/ năm, đã được đưa vào quy chế quản lý, sử dụng do UBND Huyện Cao lộc ban hành.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

So sánh ( % )

HT/ KH

Cùng kỳ 2019

1

Vốn điều lệ:

Tr.đ

58.389,99

58.389,99

100

100

 

- Vốn nhà nước

Tr.đ

0

0

-

-

 

- Vốn của các cổ đông

Tr.đ

58.389,99

58.389,99

100

100

2

Doanh thu

Tr.đ

120.000

56.032

46,7

44,2

3

Sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 - Sản xuất xi măng

Tấn

120.000

58.888

49.1

46.6

 

- Tiêu thụ xi măng

Tấn

120.000

58.888

49.1

46.6

 

- Sản xuất bê tông đúc sẵn

M3

0

0

0

0

 

- Tiêu thụ bê tông đúc sẵn

M3

0

0

0

0

4

Lợi nhuận

Tr.đ

( 25)

(62.906)

(251,6)

(252)

5

Nộp ngân sách

Tr.đ

2.000

5.844

292

292

6

Số lao động bình quân

Người

120

113

94

69

7

Thu nhập bình quân

đ/ng/th

5.500.000

2.481.000

45

50

 

III. Đánh giá tình hình thực hiện, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.     Các mặt đạt được:

- Tập thể cán bộ, công nhân viên – lao động toàn công ty đã hết sức cố găng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Công ăn việc làm của người lao động giữ được sự ổn định.

- Thực hiện sản xuất an toàn, đúng pháp luật. Môi trường sản xuất được cải thiện đáng kể. Đảm bảo kinh doanh đúng theo pháp luật

- Làm tốt các công tác an sinh xã hội; Tình hình an ninh trật tự trong phạm vi nhà máy được bảo đảm, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Những hạn chế, tồn tai:

- Các khoản nợ phải trả rất lớn, tại thời điểm 31/12/2020 là 910.58 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc vay dài hạn ngân hàng là 360 tỷ đồng, vay ngắn hạn ngân hàng là 1,48 tỷ đồng, nợ lãi vay dài hạn + ngắn hạn ngân hàng luỹ kế là 322,85 tỷ đồng; Vay cá nhân là 140,89 tỷ đồng; Các khoản góp vốn khi đầu tư xây dựng Dự án dây chuyền lò quay Hồng Phong của các đơn vị xây dựng là 9,98 tỷ đồng; Phải trả người bán là 56,64 tỷ đồng ( bao gồm cả các khoản nợ của các đơn vị xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án dây chuyền lò quay Hồng phong là 20,5 tỷ )

- Về quyết toán xây dựng cơ bản cho dự án dây chuyền lò quay Hồng Phong vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân do việc tập hợp hồ sơ các gói thầu  gặp nhiều khó khăn đồng thời đơn vị kiểm toán đã thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán vào ngày 09/02/2017. Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình tập hợp hồ sơ để thực hiện quyết toán dần cho các gói thầu đủ điều kiện thanh quyết toán.

- Về quyết toán xây dựng cơ bản công trình dây chuyền nghiền đá Hồng Phong và Dây chuyền máy nghiền xi Hồng Phong và các công trình phù trợ khác đã được quyết toán xong. Ghi nhận tài sản từ ngày 01/09/2019 và bắt đầu khấu hao từ 01/01/2020. Còn lại một số hạng mục vẫn đang trong quá trình thực hiện dở dang, dự kiến hoàn thành đưa vào quyết toán trong năm 2022.

III. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.

- Nung đốt Clinker           150.000 tấn

- Xi măng:                       80.000 tấn

          - Doanh thu:                    80.000.000.000 đồng

          - Lợi nhuận:                    Giảm lỗ so với năm trước từ 10% trở lên

          - Nộp ngân sách:              Nộp đúng, đủ số phát sinh

          - Lao động bình quân:      160 người

          - Thu nhập bình quân:      5.000.000 đồng/người/ tháng

2. Giải pháp thực hiện:

-  Tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra tới toàn thể cán bộ công nhân viên lao động. Các phân xưởng sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định kỳ hàng tuần để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.

-  Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.

- Trú trọng công tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị và mở rộng thị trường.

- Toàn thể CBCNV lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng tực hiện nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

                                                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

               CHỦ TỊCH

 

                                   

  

         Trần Duyên Tùng                                                                                                 

 

Chia sẻ :
 

Top