ads


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Dự án ĐTXD công trình chuyển đổi công nghệ lò quay Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, T.Lạng Sơn


Năm 2010 Công ty CP Xi măng Lạng Sơn khởi công dự án chuyển đổi công nghệ lò quay với công suất 1000 Tấn Clinker/Ngày tương đương với 350.000 Tấn Clinker/Năm.

Tháng 4/2011 dự án đạt tiến độ 85%.

Hiện tại phần lắp đặt thiết bị Cơ khí đang dần hoàn thiên, thiết bị Điện đang lắp đặt.

Theo dự kiến quý IV năm 2011 nhà máy đi vào hoạt động tạo công an việc làm cho hơn 500 cán bộ công nhân viên công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng cho Tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận.

Ảnh lễ bàn giao đưa vào sản xuất nhà máy xi măng Hồng Phong, ngày 22/06/2012

Chia sẻ :
 

Top